ALARMOWY 603 607 807


Ocena jakości wody

2019

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Fizykochemia z 03.10.2019r

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Mikrobiologia z 03.10.2019r
 

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Fizykochemia z 03.04.2019r


Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Mikrobiologia z 03.04.2019r


Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2019 roku


2018

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Fizykochemia z 04.10.2018r

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Mikrobiologia z 04.10.2018r

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Fizykochemia z 05.04.2018r

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Mikrobiologia z 05.04.2018r

Ocena jakości wody dostarczanej w I półroczu 2018 roku

Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2018 roku

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla gminy Czernica w 2018r


2017

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Fizykochemia z 05.10.2017r

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Mikrobiologia z 05.10.2017r

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Fizykochemia z 06.04.2017r

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia - Mikrobiologia z 06.04.2017r

Ocena jakości wody produkowanej w 2017r przez wodociąg sieciowy Nadolice Wielkie.

Ocena obszarowa jakości wody produkowanej w 2017r przez wodociąg sieciowy Nadolice Wielkie.