ALARMOWY 603 607 807


Organy Spółki

 Organami Spółki są:

1.  Zgromadzenie Wspólników
    2.  Zarząd Spółki
    3.  Rada Nadzorcza

Zgromadzenie Wspólników:

100% udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. posiada Gmina Czernica reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez:

  •  Włodzimierza Chlebosza - Wójta Gminy Czernica

Zarząd:

  •  Adam Drzazga - Prezes Zarządu

Prokurent:
  • Ewa Walków

Rada Nadzorcza:


  •  Krzysztof Paliwoda - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  •  Ilona Czupta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  •  Ewa Kocjan - Członek