ALARMOWY 603 607 807


e-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez Urzędy Skarbowe.

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:
  • Internetowego Biura Obsługi Klienta
    lub
  • adresu e-mail wskazanego przez Klienta

Wybór e-faktury to następujące korzyści:

  • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
  • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
  • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
  • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
  • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
  • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego

Aby skorzystać z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej należy pobrać druk
"akceptacji e-faktury" i przesłać podpisany skan na adres biuro@zgkczernica.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby ZGK Czernica Sp. z o.o.