ALARMOWY 603 607 807


bieżące


Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.zo.o ogłasza przetarg nieograniczony, nr DKA.260.12.2019.DD na roboty budowlane pn. "Budowa budynku garażowego, wielostanowiskowego i zbiornika na odpady wraz z rozbiórką isniejącego budynku garażowego, na działce nr 197/1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.

Pełna treść ogłoszenia
SIWZ - część I
Wzór umowy - część II
Opis przedmiotu zamówienia - część III
Załączniki 1,2,3,4 do SIWZ
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ
Załącznik 8 do SIWZ


Dokumentacja techniczna
Decyzje
Przedmiary
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

Specyfikacje techniczne


Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert 

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.zo.o ogłasza przetarg nr DKA.260.11.2.2019.DD na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN.


Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Wniosek zamawiającego w sprawie terminu związania ofertą
OświadczenieZakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.zo.o ogłasza przetarg nr 606652-N-2019 na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul.Kolejowej w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w PINB w powiecie wrocławskim.

Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ
Projekt budowlany i wykonawczy
Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZapytanie ofertowe nr DKA.260.8.2019.DD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę budynku garażowego wielostanowiskowego wraz z placami dojazdowymi oraz zbiornikiem na odpady na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Strachocińskiej 4.


Decyzja zatwierdzająca

Załącznik nr 1 - projekt budowlany
Załącznik nr 2 - projekt wykonawczy
Plan zagospodarowania terenuZapytanie ofertowe nr DKA.260.6.2019.MD w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na budowę sieci wodociągowej w Kamieńcu Wrocławskim w ul. Kolejowej.


Załącznik nr 1 - Decyzja zatwierdzająca Projekt budowlany
Załącznik nr 2 - plan orientacyjny
Załącznik nr 3 - rysunek PZT 
Załącznik nr 4 - profile sieci wodociągowej
Załącznik nr 5 - armatura na sieci
Zapytanie ofertowe nr DKA.260.7.2019.WP na wykonanie zbiornika żelbetowego na terenie Centralnego Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Strachocińskiej 4.


Załącznik nr 2 - konstrukcja zbiornika
Załącznik nr 3 - profil studni i kanału
Załącznik nr 4 - przekrycie zbiornika
Załącznik nr 5 - zagospodarowanie terenuOgłoszenie nr DKA.260.3.2019.DD o sprzedaży używanego samochodu ciężarowego marki KIA, model K2500-kontener.

Pełna treść ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze ofertyPrzetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
.

Nr ogłoszenia: 528815-N-2019 z dnia 22.03.2019r.

Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4a

Ogłoszenie o zmianie
Modyfikacja teści SIWZ
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3

Informacja o otwarciu ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zapytanie ofertowe nr DKA.260.1.2019.DD z dnia 07.03.2019r. na dostawę dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 


Wyjaśnienie do zapytania ofertowegoPrzetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Nr ogłoszenia 405122-2018-PL z dnia 18.09.2018r.

Pełna treść ogłoszenia
SIWZ

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie nr 2
Zmiana treści SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie nr 2 

Wyjaśnienie nr 3
Zmiana treści SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie nr 3 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania, DostawyZapytanie ofertowe nr DKA.260.16.2018.DD z dnia 16.05.2018r. w celu wykonania dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę sieci.

Załączniki od nr 1 do nr 5

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7Zapytanie ofertowe nr DKA.260.12.2018.DD z dnia 25.04.2018r. w celu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego dwóch metalowych zbiorników wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolichach Wielkich - powłoka zewnętrzna. 


Zapytanie ofertowe nr DKA.260.13.2018.DD z dnia 07.05.2018r. w celu wykonania wymiany studni kanalizacyjnej w Nadolicach Małych przy ulicy Zielonej. 


Zapytanie ofertowe nr DKA.260.9.1.2018.DD z dnia 13.04.2018r. w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówenia na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną i pompowania ścieków - w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

Formularz ofertowy 


Zapytanie ofertowe nr DKA.260.10.2018.DD z dnia 12.04.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami do budowy budynków garażowych oraz zbiornika na odpady. 


Załącznik nr 1 
Plan zagospodarowania terenuPrzetarg nieograniczony pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ramieniem hydraulicznym i głowicą do cięcia traw i krzaków

Nr ogłoszenia: 559834-N-2017 z dnia 28.07.2017r. 

Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Nr ogłoszenia: 500006720-N-2017 z dnia 01.08.2017r. - zmiana ogłoszenia

Pełna treść
Wyjaśnienie nr 1
Wyjaśnienie nr 2
Wyjaśnienie nr 3
Wyjaśnienie nr 4
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ramieniem hydraulicznym i głowicą do cięcia traw i krzaków


Nr ogłoszenia: 547958-N-2017 z dnia 10.07.2017r. 

Pełna treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Wyjaśnienia do SIWZ
Załącznik nr 1 - po zmianach
Załącznik nr 5 - po zmianach

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 14.07.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaBudowa sieci wodociągowej w ulicy Rzecznej i Kasztanowej w
Nadolicach Wielkich


Numer ogłoszenia: 82031 - 2015r.

pełna treść ogłoszenia (.doc)
specyfikacja techniczna wykonania (.pdf)
SIWZ (.doc)
projekt (.zip)
wyjaśnienia do SIWZ
przedmiar robót