ALARMOWY 603 607 807


aktualności

23.04.2018
Informuję, że  w dniu 02.05.2018r. biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w Ratowicach, ul. Wrocławska 111 będzie nieczynne.


Prezez Zarządu
A. Drzazga 
06.04.2018
 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180) Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. informuje, że taryfa obowiązująca w okresie 01 kwiecień 2017r. do 31 marca 2018r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu, a tym samym ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym pozimiomie do dnia uchwalenia nowych taryf. Spółka będzie na bieżąco informować  o ewentualnych zmianach wysokości taryf. 
14.09.2017
 
05.09.2017
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA I ODBIORU PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

dane zakładuDANE ADRESOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica
Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 111
55-003 Ratowicekliknij w ponizszą mapkę


GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek, wtorek   730 - 1500
środa                        800 - 1800
czwartek, piątek         730 - 1500


NIP:       896 155 97 70

REGON: 366 610 918

KRS: 0000676519


RACHUNEK BANKOWY (INDYWIDUALNY DLA KAŻDEGO ODBIORCY)

BS OŁAWA O/JELCZ LASKOWICE